FIRM MEMBERSHIP

  • Password Status
  • Capital Letter
  • Minuscule
  • Special Character
  • Number
  • Minimum 8 Characters
Enter the phone number as 905551112233
I approve Membership Agreement

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Abdurrahman Nafiz Gürman mah. General Ali Rıza Gürcan cad. Platform Merter b /27/201 Güngören/istanbul adresindeki M.B.C YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. (kısaca Mangazy olarak anılacaktır) malıdır ve onun tarafından işletilir. (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. 
1. SORUMLULUKLAR 
a.Mangazy , fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
b.Mangazy , üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. 
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, kimlik avcı dolandırıcılığı yapmayacağını, üyelerin veya 3. Kişilerin paylaşımlarını çalmayacağını, kopyalamayacağını veya başka bir şekilde kullanmayacağını, aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, bu durumda hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
Mangazy bu üyelerin üyeliklilerini iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. 
d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri geldiğinde paylaşma hakkını saklı tutar. 
e.Sitenin üyelerinin birbirleri ile ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden kendileri bizzat sorumlu kendi sorumluluğundadır. 
f.Kullanıcı, sitenin yazılım ve donanımına zarar verecek bir şey yüklemesi halinde , bu sebeple doğacak zararlardan sorumlu olacağını, ayrıca bu durumda hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul , beyan ve taahhüt eder. 

2. Fikri Mülkiyet Hakları 
2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Mangazy’ye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması veya sitede işlem yapılması , söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda kullanıcıya hiçbir hak vermez. 2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde veya başkaca platformlarda izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. Gizli Bilgi 
3.1. Mangazy, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişiler ile paylaşmayacaktır. Kişisel bilgiler kapsamına ; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü bilgi ile sınırlıdır. 
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Mangazy, kullanıcının kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini, diğer üyeler veya iştirakleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. 
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

4. Garanti Vermeme: 
İş bu sözleşme maddeleri, kanunun ve mevzuatın izin verdiği azami ölçüde, her türlü dikkat ve özen gösterilerek uygulanacaktır.Mangazy tarafından sunulan hizmetler “Mümkün Olduğu” temelde sunulmakta olup, kullanıcı, sarih veya zımni, kanuni veya başka nitelikte hiçbir garanti verilmediğini bildiğini, kabul , beyan ve taahhüt eder. 

5. Kayıt ve Güvenlik 
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf ile ilişkilerinde kullandığı her türlü şifre ve hesap güvenliğinden kendisi bizzat sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden veya başka herhangi bir zarardan dolayı Mangazy sorumlu tutulamaz. 

6. Mücbir Sebep 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler Mangazy tarafından ifa edilemez hale gelirse, Mangazy bundan sorumlu değildir.Mücbir sebep sebebiyle , Mangazy işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alma hakkına sahiptir. 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. 

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler 

Mangazy, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 

9. Tebligat 
İşbu Sözleşme ile ilgili Mangazy’e veya kullanıcıya gönderilecek olan tüm bildirimler, Mangazy’nin sitede yer alan e-posta adresine ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresine yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

10. Delil Sözleşmesi 
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda sadece Mangazy’nin defter, kayıt ve belgeleri ile, bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. 
11. Uyuşmazlıkların Çözümü 
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

You are already a member? To log in as Member click here